Het is weer tijd voor de vaccinatie tegen Myxomatose & RHD

Bij konijnen komen de ziektes Myxomatose en RHD voor. Deze virusziektes zijn moeilijk te behandelen en zijn vrijwel altijd dodelijk. Gelukkig kunt u genoeg doen om dit te voorkomen!

Myxomatose is een ernstige, vaak dodelijke ziekte bij konijnen. Het wordt veroorzaakt door een virus dat wordt overgebracht door stekende insecten, vooral muggen en steekvliegen. Een konijn dat besmet is met myxomatose, heeft zwellingen rond de ogen en mond en krijgt problemen met de ademhaling. Een behandeling is er helaas niet.                                                   

RHD is ook een virus en is erg besmettelijk. Een konijn kan deze ziekte krijgen via contact met een ander besmet konijn, maar ook door stekende insecten, vogels en besmet materiaal, zoals hooi, gras en het konijnenhok. Het virus wordt uitgescheiden in de urine en ontlasting.

In Nederland komen regelmatig uitbraken van myxomatose voor onder wilde konijnen, maar ook huiskonijnen kunnen besmet worden. Het is dan ook belangrijk om konijnen goed tegen deze ziekte te beschermen. Dat kan door middel van preventie en vaccinatie.

RHD is een snel verlopende ziekte die vaak dodelijk is. Het virus veroorzaakt een leverinfectie, met als gevolg, inwendige bloedingen in allerlei organen. Vaak zijn er geen symptomen te zien en is het konijn ineens dood.

Goede hygiëne in het hok is van groot belang. Hou wilde konijnen weg bij uw eigen konijnen. Neem maatregelen tegen muggen en vliegen, zoals horrengaas voor het hok. Zorg ervoor dat het hok goed wordt schoongemaakt, maar gebruik hierbij geen giftige/chemische stoffen om muggen en vliegen te doden, deze kunnen schadelijk zijn voor het konijn.

Er is een vaccinatie die beschermd tegen RHD & myxomatose. De vaccinatie werkt een jaar. Laat daarom uw konijnen elk jaar vaccineren. Het liefst in het voorjaar, omdat de besmettingskans in het voorjaar en de zomer het hoogst is.

Het vaccineren van uw konijn kan in een van onze spreekuren of u kunt bellen voor een afspraak.

Reacties zijn gesloten.