Rund

Het team van Dierenartsenpraktijk Tubbergen beschouwt de preventie van dierziektes als een van de belangrijke speerpunten van de praktijkvoering. Als partner van de veehouder kijken we naar risicofactoren om samen maatregelen te treffen alvorens een dier ziek wordt.

Binnen de structurele bedrijfsbegeleiding kunnen we met continue bewaking afwijkingen snel opsporen. Door de juiste acties te ondernemen voorkomen we het ontstaan van ziektes zoals uierontstekingen, klauwproblemen, lebmaagverplaatsingen etc. Daarnaast besteden we veel aandacht aan de weerstand van de dieren. Besmettelijke bedrijfsgebonden ziektes zoals BVD, IBR, Salmonella en Neospora horen niet op een modern melkveebedrijf thuis.

Door actieve deelname aan cursussen, nascholing en certificering zijn we op de hoogte van de recente ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg voor landbouwhuisdieren. Zo zijn we altijd een betrouwbare gesprekspartner voor de veehouder in zake diergezondheid, huisvesting en voeding.

  Koppels koeien: onze kracht!

DAP15

De doelstelling van DAP Tubbergen is door middel van bedrijfsbegeleiding een bedrijf in zijn geheel te kunnen beoordelen op zijn sterke en zwakke punten:

  • Om te komen tot een optimaal rendement en een efficiënte bedrijfsvoering
  • Met een makkelijk melkgevende koppel koeien
  • Door middel van continue monitoring en preventie
  • Dit alles bezien vanuit het dier en rekening houdend met de doelstellingen van de veehouder

Reacties zijn gesloten.